• گزارش تغییرات


نگارش 3.9.1

1400.8.15

بهبود

بهبود عملکرد ورود اعضا (امکان استفاده یک حساب کاربری روی چند دستگاه)

نمایش تعداد رای دهنده ها در باکس سبز (لیست)


نگارش 3.9

1400.8.1

بهبود

کاهش سایز فایل نصبی برنامه.

رفع باگ

حذف پسوند تصاویر موزیک های ذخیره شده بمنظور عدم نمایش در گالری اندروید ( و حذف سهوی توسط کاربر)


نگارش 3.7

1400.7.1

افزودن

بهبود کیفیت کاور موزیک ها بدون افزایش حجم فایل